Malmin Hautaustoimisto
Hautaustoimistojen liitto

Perunkirjoitus

Toimistomme tekee myös perunkirjoituksen. Perunkirjoituspalkkiomme on alk. 895€ (sis ALV).

Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa kuolemantapauksesta, jollei verohallinto saman ajan kuluessa tehdystä hakemuksesta pesän laatuun katsoen tai muusta erityisestä syystä tätä aikaa pidennä.

Perunkirjoitus on siis suoritettava aina, siitä riippumatta, minkä ikäinen vainaja oli tai oliko hänellä omaisuutta vai ei.

Perunkirjoitustilaisuus

Perunkirjoitustilaisuudessa luetteloidaan perinnönjättäjän perilliset ja muut oikeudenomistajat sekä laaditaan yksityiskohtainen luettelo pesän varoista ja veloista sekä todetaan muut perintöveron määräämiseen liittyvät seikat, erityisesti puolisoiden välisiin varallisuussuhteisiin liittyvät oikeudelliset kysymykset, kuten lesken oikeus hallita jäämistöä jakamattomana tai olla luovuttamatta tasinkoa vainajan perillisille ym.

Malmin Hautaustoimisto
Kirkonkyläntie 14
00700 Helsinki

Malmin Hautaustoimisto © 2024

powered by halian